Aantreden van ons nieuwe bestuur

Tijdens de leden bijeenkomst in april 2023 namen een aantal bestuursleden afscheid en werden nieuwe gekozen bestuursleden geïnstalleerd,

Hulde werd gebracht aan Riet Mulder, die meer dan 15 jaar secretaris was van onze vereniging en die de rol van secretaris met veel toewijding en verve vervulde. Hiervoor werd luid en enthousiast geapplaudisseerd.

De rol van voorzitter werd door Ine Boesewinkel overgenomen van Mary Loermans. Het secretariaat werd doorgegeven aan Tanja Bukman en het penningmeesterschap ging over van Aniie Schade naar Jaqueline van Vugt.

Bestuurslid Yolande Iddink gaf haar rol over aan Saskia Laan. Voor een vijfde, volgens de statutaire regels noodzakelijk, bestuurslid zal op korte termijn nog worden gezocht onder de leden.

Tijdens de foto sessie klonk wederom een hartelijk applaus van de aanwezige leden op deze vergadering.

Onderstaande foto’s geven een impressie van de gezellige sfeer van dat moment.