Voorgenomen schenking schilderijen aan het Zaans Molen Museum

 In november 2022 bezochten wij onze vriend molenaar Piet Kempenaar van de Molen de Kat aan de Zaansche Schans. Onder een kopje koffie spraken we met hem over ons voornemen om de 4 schilderijen van het interieur van de Molen te schenken. Hij verwees ons naar het Zaans Molen Museum, de eigenaar en patriarchaat van de  Zaanse Molens.

Dus namen we de stap om dit Museum de schenking aan te bieden. Hetgeen momenteel in beraad is. Onderstaand zijn de  werken waar het om gaat afgebeeld. 

Molen de kat Zaanse Schans
Molen de kat Zaanse Schans