Op 4 maart 2024 gaf Ad een lezing bij het Genootschap Beeldende Kunst Oss over een bijna vergeten kennis:

 

Het bestaan vanuit de oudheid van de z.g. 12 harmonische rechthoeken die een heel grote rol hebben gespeeld en nog spelen in de natuur en daaraan gerelateerde kunst.

 

Op velerlei gebied spelen de rechthoeken een rol in natuur en verschijning in kunst vanwege de bijzondere kwaliteiten als in de natuur gegeven verhoudingen en verschijningsvormen. 

 

Lezing: Bijna vergeten kennis:

 

De 12 Harmonische rechthoeken

 

Inleiding

 

Wetenschap en kunst maken al heel lang gebruik van wetten van de natuur.

 

Een daarvan is de kennis van de zogenaamde orthogonalen, rechthoeken met een bepaalde verhouding van lengte en breedte.

In de natuur vindt je hier veel voorbeelden van.

 

In de oudheid waren deze verhoudingen al bekend en werden veelvuldig toegepast.

 

De wet van Phytagoras is hier een voorbeeld van. De Fibonacci reeks is er nog zo een.

 

De lezing  behandelt de Gulden snede (een van de z.g. 12 harmonische rechthoeken) en de daaraan gerelateerde overige 11 rechthoeken, waarbij de onderlinge relatie en hun betekenis worden verduidelijkt.

 

Heel vaak zie je schilderijen in musea die gebaseerd zijn op een van deze verhoudingen, waarbij vooral het Auron maar ook in iets mindere mate het Sixton, Penton, Diagon en Biauron voorkomen.